Lund & Sørensen A/S i Vejle / elvarme til industrien

 

PTC varmelegemer

 

 

 

PTC-varmeelementer ( positiv temperaturkoefficient ) er små keramiske sten
med selvbegrænsende egenskaber med hensyn til temperatur. PTC-sten har hurtig varme-reaktionstid og plateau, når først den fastsatte referencetem-
peratur er nået.
Disse sten kan være firkantede, rektangulære, runde, ring- eller doughnut-
formede. Over referencetemperaturen anvendes de keramiske stens halv-
ledende og ferroelektriske egenskaber til at frembringe en modstandsstigning
i flere størrelsesordener og således opstår de selvbegrænsende egenskaber.

Modstandsstigningen kan registreres over et temperaturområde på få grader Celsius. Denne PTC-attribut resulterer i et varmeelement, der er selvreguler-ende ved en fastsat temperatur og automatisk varierer sin afgivende effekt
for at opretholde den fastsatte temperatur. Således medfører en større grad af termisk dissipation (afkøling) større afgivende effekt.

De anvendte materialer er doterede polykrystallinske keramiske materialer baseret på bariumtitanat. Når først det keramiske emne er blevet formet
gennem de forskellige processer, herunder blanding, knusning, tørring og
sintring, påføres overfladen metalliserede kontakter for at gøre elektrisk forbindelse nemmere.

 


PTC-varmelegemernes egenskaber og fordele                                                                         

 

• Sikre på grund af temperaturbegrænsende egenskaber
• Dynamiske, selvregulerende og derfor energieffektive
• Alle spændinger fra 12 V til 240 V, ved speciel anvendelse op til 800 V
• Dobbeltspænding 12-24 V, 100-240 V
• PTC-varmelegemernes overfladetemperatur kan indstilles fra 40°C til 280°C
• Temperaturtolerance +/- 5°C
• Kompakt design
• Stor effekttæthed
• Lang levetid
• Driftsikre
• UL-, CSA- og VDE-godkendelse
• Kundekonfiguration med hensyn til størrelse, indkoblingsstrøm, temperatur, spænding og afgivet effekt


PTC designretningslinier / overvejelser


Neden for ses nogle af de overvejelser, der skal gøres ved specificering af et PTC-varmelegeme:
• Angiv den ønsket temperatur, der skal opretholdes
• Angiv maks. tilladte temperatur
• Angiv den tid, der er nødvendig for at opvarme mediet til den ønsket temperatur
• Angiv hvilken type medie, der skal opvarmes
• Angiv evt. potentiel varmemur mellem varmelegeme og medie
• Angiv maks. tilladte indkoblingsstrøm ved opstart af varmelegeme
• Spænding
• Tilgangs-lufttemperatur/CFM-vurdering
• Begrænsninger mht. plads og varmelegemets størrelse
• Driftsikre
• UL-, CSA- og VDE-godkendelse
• Det er ofte muligt at udelade temperaturregulatorer, når følgende betingelser er opfyldt:
   - Når der ikke er et krav om en opvarmningstid, som ville overskride PTC’ens dynamiske område ved at kræve mange flere watt

      end der er nødvendige for at opretholde temperaturen, når først mediet har nået den ønsket temperaturen.
   - Hvis det medie, der skal opvarmes, ikke behøver at holdes over frostpunktet men heller ikke må overskride bestemte maks. temperaturer.
      For eksempel ved udendørs anvendelse hvor mediet ikke må komme under 10°C og aldrig overskride 60°C.
   - Når mediets temperaturtolerance tillader +/- 5°C.

 

Til forsiden

 

 

Lund & Sørensen A/S

Maserativej 4
DK-7100 Vejle

  Tel. +45 75 85 78 22
  Fax +45 75 85 75 35

  info@ls-elvarme.dk
  www.ls-elvarme.dk

Lund & Sørensen A/S i Vejle / elvarme til industrien