Lund & Sørensen A/S i Vejle / elvarme til industrien

 

Varmekabler

 

Lund & Sørensen A/S tilbyder et komplet program i varmekabler
og udstyr til industrielle applikationer. Det bredde program i varmekablerne gør det muligt at anvende den til mange forskellige opgaver som for eksempel til:

 

• Frostsikring af rør og tanke
• Frostsikring af tagrender og nedløbsrør
• Temperaturvedligeholdelse af proces-temperaturer
• Temperaturvedligeholdelse af brugsvand
• Temperaturvedligeholdelse af rør og tanke

 

 

Lund & Sørensen A/S

Maserativej 4
DK-7100 Vejle

  Tel. +45 75 85 78 22
  Fax +45 75 85 75 35

  info@ls-elvarme.dk
  www.ls-elvarme.dk

Lund & Sørensen A/S i Vejle / elvarme til industrien